Helsestien Nøtterøy
er et av Nøtterøy kommunes satsninger på forebyggende og helsefremmende tiltak. Vi ønsker med Helsestien Nøtterøy å fremme turaktivitet for alle aldersgrupper. Turer i nærmiljøet er den mest utbredte friluftsaktiviteten. Nøtterøy har 200 km turveier/sti.
 
Teie/Rosanes er den første Helsestien som har blitt tilrettelagt på Nøtterøy. Vi ønsker og jobber for å etablere flere stier i kommunen vår. 
 
Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Nøtterøy kommune, Tønsberg og omegn turistforening, Lions Nøtterøy, LHL Tønsberg og omegn, Teie vel, Nøtterøy Rotary klubb. Vi har fått økonomisk tilskudd fra Sparebank1 Nøtterøy-Tønsberg og Vestfold fylkeskommune til prosjektet. Takk til alle samarbeidspartnere så langt!

Velg din løype
Gå en inspirerende tur i skog og park! Start turen der du vil og følg merkingen av Helsestien langs veien. 30 minutter daglig mosjon gir bedre helse og et lengre liv!
 
Velg hvilken runde du vil gå. Du kan velge mellom 6 merkede løyper.

Se kart med tursløyfer. Måken følger deg rundt og viser deg veien.

God tur!
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har gått tur i Helsestien for vedlikehold av skiltene. Dessverre er vi plaget av en del hærverk i deler av løypen.